Regler och avgifter

Sök

Logga in

Regler och avgifter

Här kan du läsa om lånetider, reservationer, avgifter

Lånekortet

För att få ett lånekort fyller du i dina uppifter här Skaffa lånekort

•        Barn under 18 år kan också få ett eget lånekort, men då behövs vårdnadshavares underskrift.
•        Lånekortet gäller på Stadsbiblioteket, Lokalbiblioteken, Campusbiblioteket och på Bokbussen.

Var försiktig med att låna ut ditt lånekort, det är en personlig värdehandling. Tänk på att det är du som ansvarar för alla lån som görs på ditt kort. Om du förlorar ditt kort anmäl det med en gång så att vi kan spärra det. Meddela oss om du byter adress.

Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån.

Omlån

•    Om du meddelat ditt bibliotek din e-postadress kan du få ett meddelande några dagar innan dina lån går ut.
•    Du kan låna om böcker och CD-skivor två gånger – men bara om ingen står i kö.
•    Ett omlån kan du göra direkt på biblioteket, på telefon eller varbergsbibliotek.se.

Reservationer

•    Om en bok du vill låna är utlånad kan du reservera den.
•    En reservation kan du göra direkt på biblioteket, på telefon eller varbergsbibliotek.se.
•    När boken finns tillgänglig meddelas du med brev, e-post eller SMS.

Lånetider

•    4 veckor - Normal låneperiod för böcker
•    2 veckor - Faktavideo, CD-rom och TV-spel
•    1 vecka - Tidskrifter, snabblån, DVD och barnfilmer

Variationer kan förekomma på ditt lokalbibliotek och på bokbussen.

•    Återlämningsdatum står på kvittot du får när du lånar.
•    Om du har fyllt 18 år måste du betala övertidsavgifter för materiel som inte lämnats tillbaka i tid.
•    Borttappade eller förstörda böcker och annat materiel ska ersättas.

Övertidsavgifter

•    Böcker för vuxna - 2 kr/dag
•    Barnböcker - ingen avgift
•    Veckolån - 5 kr/dag
•    DVD för barn - 5 kr/dag
•    DVD för vuxna och tv-spel - 20 kr/dag
•    Avgiftstak - 300 kr/återlämningstillfälle.

Om din skuld överstiger 100 kronor spärras lånekortet tills du betalat avgiften.
Avgifter för förkommet material

Nytt material  debiteras med nypris.

För äldre material gäller följande schablonavgifter:
•    Vuxenböcker - 200 kr
•    CD-bok - 200 kr
•    Ungdomsböcker - 100 kr
•    Barnböcker - 100 kr
•    Pekböcker - 50 kr
•    CD-skivor - 150 kr
•    TV-spel och DVD - 300 kr
•    CD-rom - 250 kronor
•    Tidskrift - Faktiskt pris

Kopiering och utskrifter

På biblioteken i Varberg kostar kopiering och utskrifter 3 kr/sida.
Samma pris gäller oavsett om det är svartvitt, färg, A4 eller A3.

Andra avgifter

•    Fjärrlån - 20 kr
•    Nytt lånekort - 20 kr
•    Telefax (enbart på Stadsbiblioteket)
•    Sverige - 10 kr/sida
•    Europa - 15 kr/sida
•    Övriga världen - 20 kr/sida

Språk