Läsa på annat sätt

Läsa på annat sätt

Läsa på annat sätt

Det går att läsa på flera olika sätt. För dig som inte kan läsa vanlig tryckt text finns:

  • Storstil, böcker med extra stor stil
  • Lättläst, böcker skrivna på lätt svenska
  • Talböcker, inlästa böcker. Biblioteken skiljer på ljudböcker, som vem som helst får låna, och talböcker.

Vem har rätt att låna talböcker

En person med en läsnedsättning har rätt att låna talböcker.

Till exempel:

  • läs- och skrivsvårigheter
  • synnedsättning
  • andra fysiska funktionsnedsättningar som rörelsehinder och hörselskada
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och ADHD
  • konvalescens

Talböcker görs i DAISY-format, som står för Digitalt Anpassat InformationsSYstem. Dessa kan läsas i dator eller i en speciell talboksspelare. Biblioteket har spelare till utlån.

En talbok kan rymma upp till 50 timmars läsning, därför räcker det oftast med en skiva per bok.

För dig som kan och vill ladda ner talböcker själv finns en app. Appen heter Legimus och kan installeras på en smart telefon eller surfplatta. Biblioteket hjälper till med inloggning.

För dig som har en taltidningsprenumeration finns tjänsten Talboken kommer,  som innebär att du får talböcker direkt ner i din spelare.

MTM

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) ansvarar för tillgången på anpassade medier. Du kan själv söka i MTM:s katalog som heter Legimus.

Punktskriftsböcker lånas direkt från MTM.

Kontakta ditt bibliotek så får du hjälp med att låna de böcker som passar dig.

Avdelningen för tillgängliga medier

Miriam Hermanson
0340-886 08 eller 0732-02 15 27
miriam.hermansson@varberg.se

Anneli Skyggeson
0340-886 08 eller 0732-02 15 07
anneli.skyggeson@varberg.se

Ylva Lyshag
0340-886 08 eller 0734-48 26 37
ylva.lyshag@varberg.se

 

Språk

Kontakt, Biblioteken i Varberg

Kontakt

Biblioteken i Varberg

0340-88 600
0340-88 601
biblioteket@varberg.se